admin 发表于 2009-11-13 21:24

[公告]华夏仲氏网QQ群正式开通

<p><font size="6"><strong><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为了加强华夏仲氏网注册会员之间的交流和联谊,搭建一个即时互动的网络平台,2009年11月13日,华夏仲氏网会员俱乐部QQ群正式开通。以下QQ群</font>必须为论坛会员才有资格加入,其他非论坛会员者加入一律不予受理。每位会员限用一个QQ号码加入。</strong></font></p>
<p><font size="6"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一号QQ群号码为<font color="#0000ff"><font face="Verdana">95762681</font></font></strong></font></p>
<p><font size="6"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二号QQ群号码为<font color="#0000ff"><font face="Verdana">56060019</font></font></strong></font></p>
<p><font size="6"><strong><font color="#0000ff"></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三号QQ群号码为<font color="#0000ff"><font face="Verdana"><font face="Verdana">108907824</font></font></font></strong></font></p>
<p><font size="6"><strong><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#000000">四号</font>QQ群号码为<font face="Verdana" color="#0000ff">58917009</font></strong></font></p>
<p><strong><font color="#0000ff" size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#000000">五号</font><font color="#000000">QQ群号码为</font><font face="Verdana" color="#0000ff">120317045</font></font></strong></p>
<p><strong><font size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#000000">六号</font><font color="#000000">QQ群号码为</font><font face="Verdana" color="#0000ff">27322186</font></font></strong></p>
<p><strong><font size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#000000">七号</font><font color="#000000">QQ群号码为</font><font face="Verdana" color="#0000ff">113499739</font></font></strong></p>
<p><strong><font size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 八<font color="#000000">号</font><font color="#000000">QQ群号码为</font><font face="Verdana" color="#0000ff">46734444</font></font></strong></p>
<p><font size="6"><strong><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#000000">九</font><font color="#000000">号</font><font color="#000000">QQ群号码为</font><font face="Verdana" color="#0000ff"><font face="Verdana">58917009</font></font></font></strong></font></p>
<p><font size="6"><strong><font color="#0000ff"></font><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 十</font><font color="#000000">号</font><font color="#000000">QQ群号码为</font><font face="Verdana" color="#0000ff"><font face="Verdana"><font face="Verdana">39539389</font></font></font></strong></font></p>
<p><font size="6"><strong><font color="#000000"><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>十一</font><font color="#000000">号</font><font color="#000000">QQ群号码为</font><font color="#0000ff"><font face="Verdana">77949529</font></font></p></strong></font>

仲伟利 发表于 2009-12-29 08:37

有人加入吗?

仲小杰(南通) 发表于 2010-1-20 14:34

满了~~

仲崇明(南京) 发表于 2010-1-26 22:44

<strong><font color="#ff00ff" size="6">原有的群<font face="Verdana">95762681满了。新建群二。欢迎大家加入</font><font face="Verdana">&nbsp;</font>56060019;</font></strong>

仲正政 发表于 2010-2-25 13:34

<p>加群消息发了&nbsp; </p>

仲旦丰(江阴) 发表于 2010-7-15 13:45

<p>加了一个群了</p>
[此贴子已经被作者于2010-7-17 8:35:03编辑过]

仲昭阳(梁山) 发表于 2010-7-23 00:00

<p><font face="Verdana" color="#ff0000"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 六号QQ群27322186应族人建议及需要,现已更名为:齐鲁仲氏会馆{1}——(华夏仲氏网第六群)</strong></font></p>
<p><font face="Verdana" color="#ff0000"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 六群敬请期待新人加入...原群宗亲们可自行选择去留,本群不会清人!~</strong></font></p>

仲崇印(梁山) 发表于 2010-10-5 15:51

仲崇印QQ515120587

仲文平(平度) 发表于 2010-12-3 21:56

<p>希望论坛越办越好</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 希望我们仲氏子孙·代代相传 发扬光大</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

仲杰维(济南) 发表于 2011-1-8 15:11

<p>仲杰维 QQ358247215</p>

仲敏安 发表于 2011-1-13 16:47

可以加入吗?

仲辉(临沂) 发表于 2011-2-22 02:53

<p>仲辉&nbsp; 957813741 仲氏家族群<font face="Verdana">101646830</font></p>

仲瑞强(汝南) 发表于 2011-3-16 18:38

仲瑞强QQ769674940
页: [1]
查看完整版本: [公告]华夏仲氏网QQ群正式开通